21 ตุลาคม 2565    224

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี งบประมาณ๒๕๖๗
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี งบประมาณ๒๕๖๗ (คลิก)


รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คลิก)


แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (คลิก)
เพิ่มเติม แผนใช้จ่ายรวม (คลิก)


เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครอุดรธานี
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คลิก)
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครดุรธานี (คลิก)
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 17
เดือนนี้ 220
ทั้งหมด 4536611

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved