การบริหารงานบุคลากร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
130-04-2024รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียด
218-04-2024แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ รายละเอียด
311-04-2024ข้อมููลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
402-04-2024ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง รายละเอียด
529-04-2023รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
629-04-2023รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
729-04-2023รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรเทศบาลนครอุดรธานี ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
828-04-2023แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครอุดธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ รายละเอียด
924-01-2023ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลากร รายละเอียด
1024-01-2023คู่มือการประเมินบุคลากร รายละเอียด
1124-01-2023แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
1224-01-2023มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น รายละเอียด
1324-01-2023นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
1424-01-2023การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
1524-01-2023หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 457
เดือนนี้ 11201
ทั้งหมด 4620795

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved