24 มกราคม 2566    444

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 (5)_1.ป.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน (คลิก)
 (5)_2. ป.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (คลิก)
 (5)_3. ป.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (คลิก)
 (5)_4. ป.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (คลิก)
 (5)_5. ป.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขฯ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลิก)

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 (4)_1. ป.มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คลิก)
 (4)_1.ป.กำหนดเกณฑ์การลา การมาทำงานสาย และวันหยุดประจำสัปดาห์ (คลิก)
 (4)_2. ป. หลักเกณฑ์ทั้่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล (คลิก)

การพัฒนาบุคลากร
 (3)_1. ป. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ (คลิก)

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 (2)_1.ป.กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน (คลิก)
 (2)_2.ป.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไข (คลิก)
 (2)_3. ป. มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไข (คลิก)
 (2)_4. ป.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และงื่อนไข (คลิก)
 (2)_5. ป.มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (คลิก)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 (1)_1.ป.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คลิก)
 (1)_2.ป.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คลิก)
 (1)_3.ป.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คลิก)
 (1)_4.ป.กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องท้องถิ่น (คลิก)
 (1)_5.ป.มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก (คลิก)
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 336
เดือนนี้ 13036
ทั้งหมด 4600643

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam