ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 15 จาก 887 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
129-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
206-06-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำถนนโพศรี ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
306-06-2023ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์) ซอยสมิตตะโยธิน (ยูคอน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
406-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
506-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
606-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๙-๕๙-๐๘๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
701-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ-๑๐๘๑ อด จำนวน ๘ รายการ ฝ่ายส่งเสริมแวดล้อม สำนักสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
801-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเบอร์ ๖๔ ทะเบียน ๘๓-๙๗๖๖ อด จำนวน ๕ รายการ กลุ่มงานบริการสาธารณสุขฯ สำนักสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
901-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1001-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1101-06-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กธ-๒๑๐๔ อด จำนวน ๑ รายการ กองทะเบียนราษฏฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1231-05-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบุคลากรและจัดทำช่องจ่ายยา จำนวน ๑ งาน ของงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1331-05-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1431-05-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1531-05-2023ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ายถ่ายเอกสารกระดาษ ขนาด A๔ จำนวน ๑ รายการ (สำหรับกองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved