การจัดการบริหารองค์ความรู้ของเทศบาลนครอุดรธานี(KM)

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
103-03-2023กองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
203-03-2023กองการแพทย์ รายละเอียด
303-03-2023กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียด
403-03-2023กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
503-03-2023กองสวัสดิการสังคม รายละเอียด
603-03-2023กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียด
703-03-2023สำนักการศึกษา รายละเอียด
803-03-2023สำนักคลัง รายละเอียด
903-03-2023สำนักช่าง รายละเอียด
1003-03-2023สำนักปลัดเทศบาล รายละเอียด
1103-03-2023สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
1203-03-2023หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายละเอียด
1303-03-2023รายงานการฝึกอบรม รายละเอียด
1403-03-2023ลิงค์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved