การป้องปรามการทุจริตและประพฤติชอบ(NSCR)

แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
128-04-2023การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
228-04-2023การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด
326-04-2023ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) รายละเอียด
424-04-2023แผนป้องกันการทุจริตในระบบอีแพนเน็ค ปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
524-04-2023รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ รายละเอียด
624-04-2023รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
719-04-2023ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียด
831-03-2023แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครอุดรธานี รายละเอียด
917-03-2023การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียด
1017-03-2023การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต รายละเอียด
1117-03-2023การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียด
1204-03-2023ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียด
1304-03-2023ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดลิงค์
1404-03-2023การแสดงเจตจำนงสุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม รายละเอียด
1504-03-2023แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved