การป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(NSCR)

แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
111-04-2024วิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
211-04-2024รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
305-04-2024ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ รายละเอียด
422-03-2024รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
521-03-2024การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี๒๕๖๗ รายละเอียด
621-03-2024การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเทศบาลนครอุดรธานี ๒๕๖๗ รายละเอียด
720-03-2024แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเทศบาลนครอุดรธานี(พ.ศ.2566 - 2570) รายละเอียด
820-03-2024รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
920-03-2024การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด
1020-03-2024การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด
1120-03-2024รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด
1220-03-2024การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี๒๕๖๗ รายละเอียด
1318-03-2024แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต พ.ศ๒๕๖๗ ของเทศบาลนครอุดธานี รายละเอียด
1403-11-2023รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
1526-10-2023การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 905
เดือนนี้ 12373
ทั้งหมด 4583440

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved