โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

 

 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดยมีนายกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมอบรม

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 27, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 48