แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Thursday, April 1, 2021

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครอุดรธานี

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 353