เทศบาลฯ รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา

         ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ กระแสเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรน่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างเลยครับ ด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พบจากทั่วทุกมุมโลกและไม่หยุดนิ่งในแต่ละวัน ทำให้ผู้คนต่างพากันหวาดกลัวและตื่นตัว แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในเขตจังหวัดอุดรธานี แต่เทศบาลนครอุดรธานี ตะหนักถึงภัยสุขภาพของประชาชน ในช่วงเวลาของการเกิดการระบาดของโลก จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่าขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการรับมือและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสดังกล่าว โดยเราได้มีการตั้งซุ้มเจลล้างมือแอลกอฮอล์ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่แออัดทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาดสดเทศบาล 1 นครอุดรธานี ตลาดสดโพศรี และตลาดโรงเกลือ
         นอกจากนั้นเรายังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า แก่เจ้าหน้าที่ อสม. ในเรื่องของขั้นตอนการป้องกันไวรัสเบื้องต้น และความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งกำชับให้อสม. ทุกท่านทำหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน อย่างเข้มงวดและรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ด้วยสำหรับประชาชนเอง ก็สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยวิธีการที่ง่ายครับ นั่นก็คือการหมั่นใช้สบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ปรุงสุกและอาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรน่าได้ในขั้นต้นแล้วครับ
         ไม่เพียงแค่เรื่องของไวรัสเท่านั้น แต่อากาศในช่วงนี้ยังคงแปรปรวนอยู่มาก เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว บวกกับฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กลับมาแพร่กระจายอีกครั้งทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ทั้งสิ้น ผมจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้ เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับผม
จำนวนผู้เข้าชม: 275