เทศบาลนครอุดรธานีขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมพลุนานาชาติและโขนศาลาเฉลิมกรุง

เทศบาลนครอุดรธานีขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมพลุนานาชาติและโขนศาลาเฉลิมกรุง  ในวันที่ ๑๗-๒๐  มกราคม  ๒๕๕๕  ณ  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ  ๘๔  พรรษา  และการฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีลุเข้าสู่ปีที่ ๑๑๙  โดยมีกำหนดการดังนี้
  

 

กำหนดการ

โครงการแสดงการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาและการฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีลุเข้าสู่ปี ๑๑๙

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

....................................

วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๕๕

 เวลา ๑๗.๓๐ น.           - ชมการแสดงการจุดพลุนานาชาติ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ (ชมการจุดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ)

เวลา ๑๗.๐๐ น.           - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายก

                                องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายก/ประธาน สมาคม มูลนิธิ สโมสร พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ณ บริเวณริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ( บริเวณหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เวลา ๑๗.๓๐ น.           - นายแก่นเพชร ช่วงรังษี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพิธี

เวลา ๑๗.๔๐ น.           - นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - ประธานกล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๘.๒๐ น.           - ชมการแสดงชุดต่าง ๆ การแสดงพลุ

เวลา ๒๒.๐๐ น.           - จบงาน

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ( ชมการแสดงโขนรอบประชาชนทั่วไป )

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

                                 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายก / ประธาน

                                 สมาคม มูลนิธิ สโมสร พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ

                                 ทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี

เวลา ๐๖.๓๐ น.           - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพิธี

เวลา ๐๖.๔๐ น.           - พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุดรธานี

เวลา ๐๗.๓๐ น.           - พิธีรำบวงสรวง โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง

เวลา ๐๘.๓๐ น.           - เสร็จพิธี

 

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายก / ประธานสมาคม มูลนิธิ สโมสร พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ  ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

 เวลา ๑๘.๓๐ น.           - นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงพิธี

เวลา ๑๘.๓๕ น.           - นายหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ชมการแสดงของคณะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

เวลา ๑๙.๓๐ น.           - ชมการแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชาญกำแหง

เวลา ๑๙.๓๐ น.           - จบการแสดง

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ( ชมการแสดงโขนรอบนักเรียน นักศึกษา)

เวลา ๑๘.๓๐ น.           - นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ชมการแสดงของคณะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เวลา ๑๙.๓๐ น.           - ชมการแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานชำนาญกำแหง

                             - จบการแสดง

 

*****************จบงาน****************

 

จำนวนผู้เข้าชม: 746