สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รักษาหายแล้ว 364

ผู้ป่วยเพิ่ม จำนวน 11 ราย

ยอดสะสม 434 ราย

ข้อมูล : ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 271