วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการตัดสินกีฬา นักกีฬา และแกนนำชุมชน ทั้ง 105 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ชุมชนได้พบปะแลกเปลี่ยนและร่วมแข่งขันกีฬา เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและอนุรักษ์กีฬาของท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกฎและกติกา  อีกทั้งยังเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
โดยแบ่งทีมการแข่งขันตามสีดังนี้ เขต 1 สีม่วง เขต 2 สีฟ้า เขต 3 สีชมพู และเขต 4 สีเหลือง ชนิดกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสาธิต ประกอบด้วย วิ่งเปรี้ยวมะนาว ขี่ม้าพยศแทงลูกโป่ง วิ่งผลัดบั้นท้ายดินระเบิด ผลัดปิดตาตีปี๊บ กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนอุ้มลูกโป่งน้ำ ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบแฝด และยิงหนังสติ๊ก พร้อมจัดให้มีการประกวดเต้นบาสโล้ป และการประกวดกองเชียร์  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, December 24, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 41