รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

Monday, April 19, 2021

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลนครอุดรธานี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลจาก : ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลจาก : ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 191