ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตบริเวณหน้าห้องปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 30, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 63