ประกาศจังหวัดอุดรธานี 16 เมษายน 2564

ประกาศจังหวัดอุดรธานี 16 เมษายน 2564

1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดง ให้รายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม พร้อมลงทะเบียน โปรแกรม COVID WATCHOUT และกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน (ยกเว้นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 2 ครั้ง)

2. ผู้ถูกกักตัวถ้าจะเดินทางไปทำธุระนอกบ้านให้ตรวจ rapid test ทุกราย ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครั้งละ 500 บาท หากต้องออกไปทำธุระอีกรอบ ในระยะเกินกว่า 5 วันต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง แต่ยังต้องถูกกักตัว 14 วันเช่นเดิม

3. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.เคาะประตูบ้านค้นหาผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงและควบคุมกำกับการกักตัวให้ครบ 14 วันอย่างเคร่งครัด

4. ให้ผู้กักตัวรายงานอาการกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวัน ในขณะที่กักตัวที่บ้านหากมีอาการผิดปกติ (มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบ ตาแดง น้ำมุกไหล มีผื่นขึ้น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) ให้ไปพบแพทย์ทันทีและตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน

#อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, April 16, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 149