การคัดกรองและตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยวิธี Swab เพื่อทำ Rapid Test พร้อมกันทั้ง 3 ทีม

วันที่ 18 พ.ค. 2564  สืบเนื่องจากเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดอุดรธานี จากการจัดงานสู่ขวัญใน อ.เมืองอุดรธานี โดยพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แล้วทั้งหมด 9 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 20 ราย จากการรับประทานอาหารร่วมกันภายหลังพิธีสู่ขวัญเสร็จสิ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมากองการแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงได้ออกคัดกรองและตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยวิธี Swab เพื่อทำ Rapid Test พร้อมกันทั้ง 3 ทีม คือ ทีมที่ 1 ตลาดหนองบัว ทีมที่ 2 ตลาดบ้านเหล่า ใช้สถานที่วัดบ้านเหล่า และทีมที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 7 กลุ่มขับรถสองแถวสาย 44

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 500