28 มีนาคม 2567    110

บัญชี ภ.ด.ส.1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-1,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,001-1,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,501-2,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,001-2,500

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,501-3,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 3,001-3,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 3,501-4,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 4,001-4,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 4,501-5,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 5,001-5,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 5,501-6,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 6,001-6,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 6,501-7,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 7,001-7,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 7,501-8,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 8,001-8,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 8,501-9,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 9,001-9,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 9,501-10,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 10,001-10,500

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 13,501-14,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 14,001-14,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 14,501-15,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 15,001-15,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 15,501-16,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 16,001-16,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 10,501-11,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 11,501-12,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 12,501-13,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 13,001-13,500

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 16,501-17,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 17,001-17,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 17,501-18,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 18,001-18,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 18,501-19,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 19,501-20,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 20,001-20,500

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 20,501-21,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 21,001-21,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 22,001-22,500

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 22,501-23,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 23,501-24,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 24,001-24,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 25,001-25,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 25,501-26,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 26,001-26,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 26,501-27,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 27,001-27,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 27,501-28,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 28,001-28,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 28,501-29,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 29,001-29,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 29,501-30,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 30,001-30,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 30,501-31,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 31,001-31,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 31,501-32,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 32,001-32,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 32,501-33,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 33,001-33,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 33,501-34,000

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 34,001-34,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 34,501-35,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 35,001-35,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 35,501-36,000

ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 36,001-36,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 36,501-37,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 37,001-37,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 37,501-38,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 38,001-38,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 38,501-39,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 39,001-39,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 39,501-40,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 40,001-40,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 40,501-41,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 41,001-41,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 41,501-42,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 42,001-42,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 42,501-43,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 43,501-44,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 44,001-44,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 44,501-45,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 45,001-45,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 45,501-46,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 46,001-46,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 46,501-47,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 47,001-47,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 47,501-48,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 48,001-48,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 48,501-49,000
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 49,001-49,500
ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 49,501-50,000

 

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 310
เดือนนี้ 13010
ทั้งหมด 4600617

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam