2 มีนาคม 2566    763

นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี

 เทศบาลนครอุดรธานี โดย นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 155
เดือนนี้ 4491
ทั้งหมด 4608659

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved