15 มกราคม 2566    1695

คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี

 

   
 
 
 


 

ดร.ธนดร พุทธรักษ์
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
0656393565
 
 
 
   

พันตำรวจเอกอารี  สินธุรา
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

นายนิทัศน์  น้อยจันอัด
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
0875278888
   

   
นายอริยะ แต้สุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
0933925662
 
นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
0815455755
 
   

 
นายโกมล  เดชกวินเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 
นางอรุณี  วรรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 
นายไพฑูรย์  บุญล้ำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
 
 

   

นายไสว  ตราศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

นางสาวสิริวรางค์  โฮมภิรมย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

   

 
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 121
เดือนนี้ 2537
ทั้งหมด 4528785

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved