24 มกราคม 2566    2670

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

                                                       

          ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสิทธิ์     พุฒธรรม          ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล   วิจารณรงค์

          ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล                      ตำแหน่ง :  รองประธานสภาเทศบาล

          มือถือ : 0897107204                               มือถือ : 0895749927

 

 

 

                                                  

          ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัฒน์   ไชยเดช          ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์เพ็ง   สุริยงค์

          ตำแหน่ง : เลขานุการสภาเทศบาล               ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          มือถือ : 0945251663                           มือถือ : 0614195992

 

 

 

                                                

          ชื่อ-นามสกุล : นางจำลอง   ตันสวัสดิ์            ชื่อ-นามสกุล : นายนิธิศ   นรินทร์

          ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          มือถือ : 093798668                              มือถือ : 0933207117

 

 

 

                                               

            ชื่อ-นามสกุล : นางวราพร   จันทรภักดี         ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย    ดอนโคตรจันทร์

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

            มือถือ : 0810494563                           มือถือ : 0812614935

 

 

 

                                                 

            ชื่อ-นามสกุล : นายแหลม  เพลิงภูเขียว        ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล วงศ์ใหญ่

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

            มือถือ : 0813804993                           มือถือ : 0648677485

 

 

 

                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งนภา   ไพรซ์               ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์   วงศ์ใหญ่

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

            มือถือ : 0894422266                           มือถือ : 0819744907

 

 

 

 

                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : นางดารา   ปิตตะกาศ            ชื่อ-นามสกุล : นายนัธทวัฒน์  ไกรศรีวรรธนะ

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

            มือถือ : 084181266                              มือถือ : 089424198

 

 

 

 

                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : นางประพัฒน์จิต   อักษร        ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ตประพันธ์  ศรีเสริม

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

            มือถือ : 0867142702                            มือถือ : 0847880937

 

 

 

                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : นายภักดี   พิลาชัย               ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา   วรพิมพ์รัตน์

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

            มือถือ : 0637474741                            มือถือ : 0625399915

 

 

 

 

                                                    

            ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ   มาสอน             ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัฒนา   ทองใส

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

            มือถือ : 0890627909                           มือถือ : 0635465595

 

 

                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.มนตรี   พวงโพธิ์           ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวิทย์  โพธิภักดิ์

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

            มือถือ : 0878564404                           มือถือ : 0956359966

   

 

 

                                                                                                                                                                  

            ชื่อ-นามสกุล : นายสามัญ  พฤฒิสาร           ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา   คำพรหม

            ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4           ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

            มือถือ : 0851040219                           มือถือ : 0903439133
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 309
เดือนนี้ 13009
ทั้งหมด 4600616

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam