ปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานี เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน 2 แห่ง ได้แก่
         1. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 1 อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
         2. ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 บริเวณสนามกีฬาเวสสุวัณ ถนนนิตโย ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 340