แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจัดแบ่งพื้นที่ ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายในแต่ละส่วนที่เป็นร้านค้า ก็สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้

 

จำนวนผู้เข้าชม: 201