9 พฤศจิกายน 2564    103

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมมาตรการลอยกระทง ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมมาตรการลอยกระทง ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมมาตรการลอยกระทง ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และประชาชนนิยมลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ได้แก่ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ สวนสาธารณะหนองสิม สวนสาธารณะหนองบัว ฯลฯ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 ร่วมกัน เช่น การกำหนดจุดคัดกรองทางเข้า-ทางออก , ผู้เข้าร่วมต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์กำหนด , การกำหนดจุดลอยกระทง ไม่ให้แออัด ระบายอากาศได้ดี , งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
โดยมี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเวชยันต์ ช้างรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายศาสวัต สนสายสิงห์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง นายศราวุธ แสงเสน ผอ.ส่วนการโยธา สำนักช่าง นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี น.ส.นันทิยา นันธิเสน รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ นางอภิญญา สุธาพันธุ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ สำนักการศึกษา นายอดุลย์ สมบูรณ์ หน.งานเทศกิจ หน.ฝ่านสวนสาธารณะ หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จนท.สำนักคลัง และ จนท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

 


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 22
เดือนนี้ 225
ทั้งหมด 4536616

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved