12 มีนาคม 2566    98

เทศบาลนครอุดรธานี หารือกับ สสส. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 💎💎

เทศบาลนครอุดรธานี หารือกับ สสส. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 💎💎
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ สสส. หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ถึงแนวทางในการพัฒนา การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน โดยมี น.ส.นันทิยา นันธิเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ นางอัมพิกา นางอัมพิกา บริพรรณ หัวหน้างานห้องสมุด สำนักการศึกษา ร่วมหารือแนวาทางพัฒนาและขับเคลื่อนร่วมกัน


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 121
เดือนนี้ 2537
ทั้งหมด 4528785

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved