12 พฤศจิกายน 2564    111

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมมาตรการ “หนองประจักษ์ ปลอดภัย Safety Zone Vaccinated Only” ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมมาตรการ “หนองประจักษ์ ปลอดภัย Safety Zone Vaccinated Only” ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมมาตรการลอยกระทง ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา นายศราวุธ แสงเสน ผอ.ส่วนการโยธา นางจุฑาทิพย์ จันทรสา ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข นางดารา คำวะเนตร หน.ฝ่ายสวนสาธารณะ จนท.สำนักคลัง จนท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จนท.เทศกิจ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ จนท.อปพร. เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ประชาชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID-19 เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ออกมาตรการกำหนดให้เป็น “หนองประจักษ์ ปลอดภัย Safety Zone Vaccinated Only” เริ่มจาก ถ.เทศา บริเวณ ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ถึงบริเวณลานกิจกรรม หลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โดยจะปิด ถ.เทศา ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. , กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองโควิด COVID-19 ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณ ถ.เทศา ข้างจวนผู้ว่าฯ 2.แยก ถ.อธิบดี บรรจบ ถ.เทศา (ข้างบ้านพักผู้พิพากษาฯ) 3.บริเวณ ถ.เทศา หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.บริเวณหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี , กำหนดพื้นที่สำหรับลอยกระทง 3 จุด ได้แก่ 1.ท่าน้ำหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 2.ท่าน้ำลานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.ท่าน้ำหลังสำนักงานการท่องเที่ยวฯ จังหวัดอุดรธานี , ห้ามจำหน่ายกระทง จุดโคมลอย พลุไฟทุกชนิด และนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าบริเวณ Safety Zone , ประชาชนผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับวัคซีนโควิด COVID-19 อย่างน้อย 1 เข็ม โดยสามารถดาวน์โหลด Digital Vaccination VISA เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด COVID-19 ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าสู่บริเวณจัดงาน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 สามารถเดินทางไปรับบริการได้ ณ ห้องทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

 


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 7
เดือนนี้ 210
ทั้งหมด 4536601

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved