15 พฤศจิกายน 2564    99

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม WORKSHOP สรุปกระบวนการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม WORKSHOP สรุปกระบวนการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล น.ส.อุบลพรรณ ศุภศิลป์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม WORKSHOP สรุปกระบวนการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการสัมมนาฯ , กระบวนการและหลักการจัดทำยุทธศาสตร์ , การวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดทิศทางองค์กร และ การวิเคราะห์องค์กรและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และปัจจัยทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการพัฒนาท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากที่สุด


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 18
เดือนนี้ 221
ทั้งหมด 4536612

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved