17 ธันวาคม 2564    166

เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

หลักสูตร “การศึกษาแนวทางการขอรับการสนับสนุนรถบันไดเลื่อนดับเพลิงอาคารสูง รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย (จากต่างประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนนครอุดรธานี นครแห่งความปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายบัญชา โสรมรรค รก.หน.สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี น.ส.อมรารัศมิ์ เตโช หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร.ต.กิตติวัฒน์ สารสังข์ นายเจษฎา ผลผดุง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานี หลักสูตร “การศึกษาแนวทางการขอรับการสนับสนุนรถบันไดเลื่อนดับเพลิงอาคารสูง รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย (จากต่างประเทศ) เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านการกู้ภัย และพัฒนาศักยภาพให้เกิดทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูการสาธิตวิธีใช้รถดับเพลิงอาคารสูงและอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จากนั้นได้เยี่ยมชมหอโหวด 101 “ROI ET TOWER” ณ หอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นายกสโมสรโรตารีอุบลราชธานี สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น


ไฟล์ภาพImage

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 20
เดือนนี้ 223
ทั้งหมด 4536614

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved