11 มิถุนายน 2567    241

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ข้อมูลทั่วไป
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์"
ตั้งอยู่ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมา พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และมีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสนามเด็กเล่น สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ปัจจุบัน มีตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลืองลอยอยู่กลางน้ำ กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองอุดรธานีที่นักท่องเที่ยวนิยม มาถ่ายรูปภาพและข้อมูลจาก : 
Nutty Nuttpol Phongsat / Shutterstock.com
https://thai.tourismthailand.org/
https://th.trip.com/
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 462
เดือนนี้ 11206
ทั้งหมด 4620800

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved