11 มิถุนายน 2567    126

วัดโพธิสมภรณ์

ข้อมูลทั่วไป
ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร
ตั้งอยู่ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรบ้านหมากแข้งมาช่วยกันสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรัศมี พระประธานในพระอุโบสถของวัด เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย อายุประมาณ 600 ปี พระพุทธรูปศิลาแลงศิลปะสมัยลพบุรี ปางประทานพร อายุประมาณ 1,300 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มผนังพระอุโบสถด้านหลัง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้หน่อมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกาที่มอบแก่รัฐบาลไทยเมื่อ พ.ศ. 2493 และนำมาปลูกไว้ด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง มีอายุกว่า 200 ปี ประดิษฐานอยู่ในมณฑปด้านทิศเหนือพระอุโบสถ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ มี 3 ชั้น ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก คติธรรมคำสอน อัฐิธาตุพระอรหันตสาวก และรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ภาพและข้อมูลจาก : 
https://travel.trueid.net/
https://www.tripadvisor.com/
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 478
เดือนนี้ 11222
ทั้งหมด 4620816

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved