กิจกรรมนายกเทศมนตรี

แสดง 31 ถึง 45 จาก 255 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
3101-05-202330 เมษายน 2566 ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า งานวางท่อระบายน้ำ ซอยประชาสันติ 7 รายละเอียด
3201-05-202330 เมษายน 2566 ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี 1 รายละเอียด
3301-05-202330 เมษายน 2566 ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามงานวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร ซอยพลนามอินทร์ 3 รายละเอียด
3405-03-20235 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ รายละเอียด
3523-11-2023Kick Off จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร เขตเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
3625-08-2023PREVIEW ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เมืองสุขภาพดี HealthyCity ระดับทอง วันที่ 25 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
3722-10-2022กฐินสามัคคี เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2565 ร่วมอนุโมทนาบุญ 911,111 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสพระครูโพธานุวัตร วัดโพธิวราราม รายละเอียด
3825-07-2023กรรมการชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมซักซ้อมการดำเนินการเลือกกรรมการชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้ง 105 ชุมชน รายละเอียด
3921-02-2024กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด
4020-06-2023กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมเพื่อแนะนำการเข้าใช้งานระบบคำของบประมาณ (Budget-ud.net) ซึ่งจะเริ่มใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
4131-01-2024การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 รายละเอียด
4219-06-2023การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
4328-09-2022การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด
4422-12-2023การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ พร้อมกล่าวอวยพรคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี เนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 รายละเอียด
4530-10-2021การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 228
เดือนนี้ 9009
ทั้งหมด 4556203

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved