8 กันยายน 2566    78

#เลาะรั้วโรงเรียน #สภากาแฟ เช้านี้ ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมสภากาแฟ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี วันที่ 7 กันยายน 2566

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมสภากาแฟ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1-12 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี พร้อมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค นโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา จาก ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนา ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น โดมอเนกประสงค์ พื้นที่สนามกีฬา พื้นที่อาคารเรียน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนนักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ให้มีศักยภาพด้านการศึกษา และการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ภาพและข่าว : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 7
เดือนนี้ 210
ทั้งหมด 4536601

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved