7 พฤศจิกายน 2564    186

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา น.ส.สุพรรณี ปัชชาดี หน.กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 31/2564
ด้าน ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้รายงานสถานการณ์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1-12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และได้หารือถึงการตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 เชิงรุก ด้วย ATK สำหรับครูและนักเรียนที่ยังไม่ได้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด COVID-19 แล้ว และที่ได้รับวัคซีนแล้ว ทุกคน 100%

          โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในการประชุม นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จ.อุดรธานี และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเปิดการเรียนการสอน On site ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดได้ 383 แห่ง กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เนื่องจากครูและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 85 สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ตรวจเชิงรุก ด้วย ATK ทุกคน


ไฟล์ภาพ


ข่าวกิจกรรม อื่นๆ
ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 478
เดือนนี้ 11222
ทั้งหมด 4620816

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved