7 มีนาคม 2566    330

คู่มือ สำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือ สำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือบริการประชาชน

สำนักการช่าง

1.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ คลิก
2.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ คลิก
3.การแจ้งขุดดิน คลิก
4.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ คลิก
5.การแจ้งถมดิน คลิก
6.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ คลิก
7.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คลิก
8.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 คลิก
9.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คลิก
10.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร คลิก
11.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 คลิก
12.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 คลิก
13.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 คลิก
14.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 คลิก
15.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 คลิก

สำนักการสาธารณสุข

1.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิก
2.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิก
3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิก
4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิก
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คลิก
6.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คลิก
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ คลิก
8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล คลิก
9.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร คลิก
Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 458
เดือนนี้ 11202
ทั้งหมด 4620796

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved