9 กรกฎาคม 2567    34

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคมของสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคมของสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี คณะทำงานศาลปกครองอุดรธานี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี และผู้นำชุมชน ทั้ง 105 ชุมชน โดยมี นางมาเรียม วิมลธร อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคมของสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "ศาลปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง" หัวข้อ "การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และหัวข้อ "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง : ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท ของศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์"


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 455
เดือนนี้ 11199
ทั้งหมด 4620793

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved