9 กรกฎาคม 2567    32

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย กลุ่มงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพตลาดสะอาด ✅🧡
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย กลุ่มงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการตลาด เขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าอบรม จำนวน 100 คน โดยนางจุราภัส รูปดี ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพตลาดให้มีความสะอาดและปลอดภัย ต่อผู้บริโภค เป็นงานหนึ่งที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งซื้อ-ขาย วัตถุดิบเพื่อนำไปปรุง ประกอบ สำหรับจำหน่ายในร้านอาหาร บริโภคในครัวเรือน หรือบริโภคในสถานที่ต่างๆ
ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ขึ้นมา โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของตลาดและผู้ประกอบการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาด ด้านความสะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 477
เดือนนี้ 11221
ทั้งหมด 4620815

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved