21 มิถุนายน 2567    133

UDON THANI SMART CITY FOR ALL 2024 (อุดรธานีเมืองอัจฉริยะ) พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทศบาลนครอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมงาน UDON THANI SMART CITY FOR ALL 2024 (อุดรธานีเมืองอัจฉริยะ) พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทศบาลนครอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ

UDON THANI SMART CITY FOR ALL 2024 (อุดรธานีเมืองอัจฉริยะ) พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทศบาลนครอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ
วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมงาน UDON THANI SMART CITY FOR ALL 2024 (อุดรธานีเมืองอัจฉริยะ) พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทศบาลนครอุดรธานีเมืองอัจฉริยะ
โดยมี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเมืองอัจฉริยะเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในทั่วทุกมุมโลก ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มาบูรณาการบริหารเมืองที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มผลผลิต มีเศรษฐกิจที่ดี เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับวิถีชีวิตประซาชน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 478
เดือนนี้ 11222
ทั้งหมด 4620816

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved