14 พฤษภาคม 2567    215

สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี การคัดเลือกตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29

สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี 🧡💜
การคัดเลือกตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 การประกวดแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการคัดเลือกตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 การประกวดแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เด็กเยาวชนโรงเรียนเทศบาล 1-12 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ผ่านกิจกรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในการส่งเสริมเด็กนักเรียน เยาวชน ซึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคน สู่การพัฒนาทางการด้านศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 143
เดือนนี้ 4479
ทั้งหมด 4608647

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved