14 พฤษภาคม 2567    72

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 💙🤍
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี นำโดย นายไสว ตราศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย พันเอกปราโมทย์ สูงสุมาลย์ ที่ปรึกษาพิเศษฯ นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาล ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ สำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และนำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสายการตรวจเยี่ยม นิเทศ เยี่ยมชมอาหารกลางวันนักเรียน , การเรียนการสอนทุกระดับชั้น และสำรวจพื้นที่ เช่น สภาพอากาศ / ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่สาธารณะภายในโรงเรียน ฯลฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนา ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน และสร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้กับผู้ปกครอง


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 155
เดือนนี้ 4491
ทั้งหมด 4608659

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved