23 กุมภาพันธ์ 2567    60

ชุมชนเวียงพิงค์ เขต 2 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุนชนเวียงพิงค์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

#ชุมชนเวียงพิงค์ เขต 2 : 🤟🏻🧡 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุนชนเวียงพิงค์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ้านประธาน อาม.ชุมชนเวียงพิงค์ ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี อสม. และชมรมผู้สูงอายุชุมชนเวียงพิงค์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง หลักการดูแลสุขภาพ 3 อ 5 ส และอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น การดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน มีความรู้ มีขวัญกำลังใจในการที่จะพัฒนาดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนร่วมกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 884
เดือนนี้ 12352
ทั้งหมด 4583419

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved