21 กุมภาพันธ์ 2567    56

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 🔍🧡
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าประชุมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 (ผ่านระบบ Video Conference ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ , นางรุ้งลาวัลย์ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง , นายจันทบาล อายุวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง พร้อมด้วย ผอ.สำนักงบประมาณ เขตที่ 7 เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 880
เดือนนี้ 12348
ทั้งหมด 4583415

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved