17 พฤศจิกายน 2566    232

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบเสริมทางโอเวอร์เลย์ ถนนอุดรดุษฎีจากห้าแยกน้ำพุ - รอบวงเวียนหอนาฬิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 471
เดือนนี้ 11215
ทั้งหมด 4620809

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved