16 ตุลาคม 2566    80

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ต้อนรับคณะ นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบรรยายพิเศษ “ผู้นำในยุคดิจิทัล Digital Leadership” วันที่ 12 ตุลาคม 2566

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ต้อนรับคณะ นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบรรยายพิเศษ “ผู้นำในยุคดิจิทัล Digital Leadership”
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 คน นำโดย รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยผู้นำในยุคดิจิทัล Digital Leadership และขบวนการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทางสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้วย


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 252
เดือนนี้ 9033
ทั้งหมด 4556227

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved