20 ตุลาคม 2566    77

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2566
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนประชาคมชุมชน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2566 (เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา) เพื่อพิจารณาร่างเแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลนครอุดรธานี และร่างเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 252
เดือนนี้ 9033
ทั้งหมด 4556227

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved