25 กันยายน 2566    115

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก / กอง ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการแผนและงบประมาณ Budget-ud.net นั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จตามระเบียบฯ จึงจัดประชุมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อรับฟังนโยบายและชักช้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลผ่านระบบ Budget-ud.net เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป


ไฟล์ภาพ


กิจกรรมนายกเทศมนตรี อื่นๆ
กิจกรรมนายกเทศมนตรี ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 229
เดือนนี้ 9010
ทั้งหมด 4556204

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved