7 มิถุนายน 2566    315

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 มิถุนายน 2566

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 🙏🏻✨
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนรถไฟ เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมบูรณาการ กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประกอบด้วย บ้านเลขที่ 274/90 ชุมชนรถไฟ เจ้าของบ้าน คือ นายชิ้นเตี้ยน แซ่ตั้น อาศัยรวมกัน 4 คน (ได้รับความเสียหายทั้งหลัง) , บ้านเลขที่ 338/6 ชุมชนเก่าจาน 5 เจ้าของบ้าน คือ นายบุญช่วย สอนฮูม อาศัยรวมกัน 2 คน (ได้รับความเสียหายทั้งหลัง) และบ้านเลขที่ 339/17 ชุมชนเก่าจาน 5 เจ้าของบ้าน คือ นางสาวจิตติมา มาตาปิตา อาศัยรวมกัน 5 คน (ได้รับความเสียหายบางส่วน)
โดยมีนายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบัญชา กันหาสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายพีรวัฒน์ ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2 นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล นางสมุทร ฤกษาภิรมย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม จนท.กองสวัสดิการสังคม จนท.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี แกนนำชุมชน และ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เทศบาลนครอุดรธานีได้มอบถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบภัย และจะประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 472
เดือนนี้ 11216
ทั้งหมด 4620810

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved