16 พฤษภาคม 2566    248

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (Hi-Mast) ความสูง ๒๕ เมตร พร้อมหลอดไฟ Flood Light LED ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด ต่อเสาฐานรากเป็นชนิดเข็มหรือชนิดแบบฐานแผ่ เดินสายไฟพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุดต่อเสาทั้งหมด ๕ จุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศไฟล์เอกสาร PDF

อด 52003.6-2396.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 157
เดือนนี้ 4493
ทั้งหมด 4608661

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved