25 พฤษภาคม 2566    179

งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : อสม.เขต 1 และ อสม.เขต 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

งานป้องกันและควบคุมโรค 😷🦠
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : อสม.เขต 1 และ อสม.เขต 3
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี นายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ภายใต้โครงการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ปี 2566 พร้อมด้วยนายประไพ มาสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4 นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางจุฑาทิพย์ จันทรสา ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข โดยนางจุราภัส รูปดี ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค จัดอบรมขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ รวมทั้งให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่แกนนำสุขภาพ เน้นการทำงานเชิงรุก และบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ , อสม. และเครือข่ายสุขภาพภายในชุมชน เนื่องจาก ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งเชื้อจุลชีพต่างๆ ถือเป็นปัญหาสำคัญ มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้เลือดออก โรคซาร์ส (SARS) โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย อสม.เขต 1 และ อสม.เขต 3 (รุ่นที่ 1) อสม.เขต 2 และ อสม.เขต 4 (รุ่นที่ 2) จำนวนกว่า 200 คน จัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 นี้


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 155
เดือนนี้ 4491
ทั้งหมด 4608659

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved