25 พฤษภาคม 2566    173

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครอุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ของ ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 (บขส.) วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครอุดรธานี 🦺🚨
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ของ ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 (บขส.)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจร กฎหมายที่ควรรู้ การขับขี่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการควบคุม กำกับ ดูแล ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร ประชาชนผู้มาใช้บริการ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
 
 


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 160
เดือนนี้ 4496
ทั้งหมด 4608664

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved