25 พฤษภาคม 2566    16

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE 🙏🏻❤️
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดย นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายแสงประทีป โกมลบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยประธานชมรม TO BENUMBER ONE และผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ ได้รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมและผลสำเร็จ ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 และเพื่อนำคะแนนสะสมในพื้นที่ไปรวมกับการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จากนั้น คณะอนุกรรมการให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชมรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องศูนย์เพื่อนใจ และชมการแสดง COVER DANCE ของนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี


ไฟล์ภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved