ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
121-06-2019พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
208-07-2019ขั้นตอนการค้นหาราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด
308-07-2019คำนิยามประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ รายละเอียด
408-07-2019ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียด
510-07-2019สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
612-07-2019ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ รายละเอียด
726-07-2019กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
807-08-2019เอกสารประกอบการบรรยาย ประกอบการบรรยาย ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
907-08-2019เอกสารประกอบการบรรยาย ประกอบการบรรยาย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
1007-08-2019เอกสารประกอบการบรรยาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมภาพตัวอย่าง วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
1120-11-2019ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด
1221-11-2019ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด
1321-11-2019ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด
1421-11-2019ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด
1528-11-2019ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 478
เดือนนี้ 11222
ทั้งหมด 4620816

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved